גלריה:

זכיה בפרס האריה השואג מטעם איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל: